Pomozte nám splnit Ninin sen!

Chci pomoct

Splňme Ninin sen – zlepšeme život seniorům!

Na podzim roku 2020 přišla naše Nina tragicky o život. V posledních měsících jsme usilovně pracovali na tom, jak vytvořit koncept domova pro seniory, jak by si ho přála Nina. Naší hlavní inspirací jsou domovy v Dánsku. V jednom z nich pracovaly Anička a Nina jako dobrovolnice a staraly se také o jejich babičku.

V domově Fjordparken Ældrecenter v Ringkøbingu se jim líbilo, jak personál podporuje individuální přání rezidentů, a zaujalo je Centrum aktivit.

„Chodí k nám zejména senioři, ale může přijít každý, kdo má chuť si něco zajímavého vyzkoušet. V našem Centru aktivit je hodně pestrý program, od kurzů malování, zpívání přes sport nebo výuku jazyků až po společné výlety. Každý rok máme 200–300 akcí. Řadu z nich organizují senioři, kteří k nám zvou své rodiny či přátele. Podobná Centra aktivit fungují v Dánsku už 25 let a napomáhají tomu, aby senioři žili aktivní život a necítili se odstrčení od okolního světa,“ říká Birgitte Gyldenberg, vedoucí zařízení Fjordparken Ældrecenter.

Protože jsou naším vzorem dánské domovy pro seniory, navázali jsme spolupráci s Dánským velvyslanectvím v Praze. Velkou inspirací jsou pro nás i instituce, které se v ČR starají o seniory, například Život 90, Cesta domů, Mezi námi a Sue Ryder. Po konzultaci s odborníky z těchto organizací jsme zjistili, že náklady na postavení vysněného domova se pohybují v desítkách milionů, nemluvě o následném provozu. „Provoz u nás stojí okolo 840 tisíc ročně na lůžko,“ říká Matěj Lejsal, ředitel domova pro seniory Sue Ryder. Bohužel nám tak vybraná částka na samotné postavení domova nestačí. Poradili jsme se tedy mimo jiné s experty z naší poradní komise, jak nejlépe vybrané peníze využít, aby se díky nim mělo lépe co nejvíce seniorů. Náš cíl tak zůstává stejný, mění se pouze cesta k němu. Místo jednoho vysněného domova chceme pomoci zlepšit podmínky pro seniory po celém Česku.

Náš plán je následující:

  • vytvoříme online databázi příkladů dobré praxe, kde budou inspirativní projekty z Česka a z Dánska,
  • zpracujeme podrobnou metodiku, jak fungují dánská Centra aktivit a jak by mohly fungovat v Česku,
  • zorganizujeme exkurzi pro české odborníky do dánských domovů pro seniory, aby viděli Centra aktivit a mohli se poradit s dánskými experty,
  • budeme organizovat mezigenerační aktivity, podporovat aktivní stáří, dobrovolnictví a budeme tato témata propagovat na našich stránkách a v českých regionálních a celostátních médiích,
  • zpracujeme konkrétní koncepci typického dánského domova pro seniory a nabídneme ji k výstavbě subjektům, které budou mít zájem,
  • budeme k dispozici jako poradní orgán těm, kteří se rozhodnou výše uvedené myšlenky implementovat a takové projekty budeme i podporovat.

V současnosti pracujeme na více projektech, a to jak z oblasti mezigeneračních aktivit, tak aktivního stáří, ale i na implementaci našich myšlenek do nově vznikajícího domova pro seniory, sousedícího se dvěma školkami. Aktuální informace k projektům můžete nalézt na stránce o projektech.

Nadále platí, že správní rada funguje na dobrovolné bázi bez nároku na honorář. Veškeré pohyby vybraných peněz můžete sledovat na transparentním účtu nadačního fondu. Vaše dary budou směřovat na zlepšování života seniorů. Každý z vás tak poskytnul jeden ze střípků, které dohromady vytvoří mozaiku Ninina snu.

Děkujeme za Vaši nekončící podporu. Ninin sen se plní i díky Vám.

Výroční zprávy

Ve výročních zprávách se můžete podívat, jakým činnostem se náš nadační fond v daném roce věnoval.

Správní rada

Správní rada nadačního fondu Ninin sen se skládá z rodiny a přátel Niny. Každý ze správní rady má zkušenosti z jiného oboru, abychom co nejvíce pokryli celou problematiku.

Birger Husted

Birger Husted

Tatínek Niny. Majitel firmy Husted | EMA Partners Czech & Slovak, která se zabývá přímým vyhledáváním managementu a personálním poradenstvím. Bydlí v Praze od roku 1992 a vždy hrál důležitou roli ve skandinávské komunitě v České republice. Byl konzultantem mnoha severských firem v ČR, zvláště během jejich zrodu. Je členem rady Severské obchodní komory již více než 20 let. Také je již 20 let členem Rotary. V představenstvu Up with People International Alumni Association, která má více než 23 000 členů celosvětově, funguje jako reprezentant Evropy, Středního východu a Afriky.
Jeho ideálním cílem v tomto projektu je zapojení dobrovolníků, spolupráce občanů a kooperace mezi organizacemi. Již téměř 30 let spolupracuje též s Dánským velvyslanectvím v Praze a přivede do projektu znalosti z Dánska a z jeho celosvětové sítě kontaktů.

Anna Hustedová a Václav Voldřich

Anna Hustedová a Václav Voldřich

Anička je Ninina sestra. Vystudovala virologii v ČR a lékařské biotechnologie v Dánsku, v současné době pracuje ve dvou nemocničních zařízeních v rámci testování na Covid-19 a dokončuje studium na konzervatoři. Společně s Ninou vypomáhala v dánském domově pro seniory, kde byla umístěna jejich babička. Do projektu výstavby domova pro seniory na dánském principu se chystala s Ninou pustit příští rok, až obě dostudují.
Václav je přítel Aničky Hustedové a Ninin bývalý spolubydlící. Momentálně studuje ekonomii na Vysoké škole ekonomické v Praze. V dobách, kdy ještě studoval na Arcibiskupském gymnáziu, vypomáhal jako dobrovolník v domově pro seniory. Tam si uvědomil, že pro ně stávající podmínky nejsou příznivé a je odhodlaný pomoci ke změně. V rámci projektu se podílí na komunikaci.

Josef Nejezchleba

Josef Nejezchleba

Pepa potkal Ninu v tanečních a byl to její dlouholetý kamarád, přítel a parťák. Dnes působí jako fyzioterapeut na Klinice dětské hematoonkologie při FN Motol a poskytuje péči i v dalších ambulantních zařízeních. Odbornou praxi získal v rehabilitačních ústavech po celé ČR, absolvoval stáž v dětském rehabilitačním stacionáři a pracoval i v zařízeních poskytujících péči o seniory. Mimo to se dříve angažoval jako dobrovolník pro Život 90 a v minulém roce přispěl do Lidových novin článkem o vhodných pohybových aktivitách pro seniory.
Do projektu Ninin sen přináší vlastní praktické zkušenosti a znalosti, soustředí se na myšlenku podpory seniorské samostatnosti, seberealizace a mezigeneračního propojení a zajišťuje spolupráci s odborníky z oblasti zdravotních i sociálních služeb.

Další členové

Jaroslava Kottasová

Jaroslava Kottasová

Revizorka Nadačního fondu. Má mnohaleté zkušenosti s prací v oblasti nastavení a kontroly funkčnosti kontrolního prostředí, řízení rizik a interního auditu ve finančních institucích. V současnosti pracuje jako interní auditorka ve velké mezinárodní bance.

Bylo mi ctí přijmout nabídku pracovat pro nadační fond, jehož zacílení a vize jsou mi nadmíru sympatické, jako jeho revizorka. Věřím, že tak naplním, alespoň z části, i svůj sen o činnosti, která má lidský rozměr.

Lucie Rybyšarová

Lucie Rybyšarová

Lucie se celý svůj profesní život věnuje tématu seniorů. Původně byla zdravotní sestrou, následně vystudovala ergoterapii a jelikož pracovala v pobytových sociálních službách, doplnila si také vzdělání sociální pracovnice. Tyto tři profese se jí nyní prolínají do každodenní práce. Luciiným velkým tématem je, aby senioři a seniorky mohli co nejdéle zůstat ve svém přirozeném prostředí a odchod do pobytové služby nebyl jejich první volbou, ani první volbou jejich blízkých. Proto je potřeba, aby byli co nejdéle aktivní, soběstační a aby byl dostatek zdrojů péče v terénu a podpora pečujících.

Kateřina Zadáková

Kateřina Zadáková

Kačka se k nám přidala po několika letech práce v komunitních centrech pro seniory, v rámci které se zaměřovala zejména na budování komunity a tvorbu programu pro seniory. Mimo toho si s sebou do nadačního fondu přináší zkušenosti z marketingu a produkce. Ve volném čase se věnuje ilustraci a grafice. Jejími tématy je hlavně propojování (organizací, generací, seniorů) a boj proti generalizujícímu pohledu na stáří.

Poradní komise

Poradní komise Ninina snu je složen z expertů v oboru seniorského bydlení a péče o seniory. Více informací o naší poradní komisi zveřejníme brzy.

Judita Matyášová

Judita Matyášová

Novinářka Judita Matyášová se dlouhodobě zajímá o seniorskou komunitu a mezigenerační vztahy. Před deseti lety poprvé přijela do Dánska a zaujalo ji, že je tam zcela odlišný pohled na seniory než u nás. V Česku většinou převládá obraz pasivního seniora, který je odkázán na pomoc svého okolí. Naopak v Dánsku je senior prezentován jako superakční hrdina, který je pro společnost důležitý. Od roku 2011 Judita cestuje mezi Českem a Dánskem a propojuje státní i soukromé instituce. V roce 2020 byla Judita hostujícím pedagogem na katedře historie Aarhus University, kde přednášela o rozhovorech s pamětníky.
Judita je doktorandkou Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy a v rámci dizertační práce se zabývá mezigeneračními vztahy v Česku a v Dánsku, pravidelně přednáší a organizuje akce o česko-dánské kultuře, historii a životním stylu, založila internetový projekt Inspirace Dánskem. Sledovat jej můžete také na Facebooku.

Jan Schneider

Jan Schneider

Honza se celý život věnuje rodinným a sociálním službám. Donedávna byl ředitelem největších jeslí (dětských skupin) v republice, momentálně řídí společnost Jihoměstská sociální, která poskytuje sociální služby na městské části Praha 11. Dlouhodobě se zabývá problematikou slaďování pracovního života a péče, ať už o děti, seniory, nebo osoby s postižením.
Předsedá sekci služeb pro rodiny v Asociaci poskytovatelů sociálních služeb ČR a je či byl členem řady poradních orgánů na krajské i státní úrovni. Propojování služeb péče o děti a seniory je jeho dlouhodobým snem, který si momentálně plní, protože převzal projekt výstavby malého domova pro seniory v areálu dvou mateřských škol.

Kateřina Jirglová

Kateřina Jirglová

Kateřina Jirglová je ředitelka obecně prospěšné společnosti Mezi námi. Se svým týmem se snaží již více než 8 let propojovat generace, především seniory a děti. Spolupracuje s domovy seniorů, mateřskými a základními školami i seniory dobrovolníky napříč celou ČR.
Vytváří příležitosti, aby se společně setkávali ti nejstarší s těmi nejmladšími. Aby společně objevovali, jak krásné a obohacující jsou jejich světy, když se navzájem propojí. Pravidelná mezigenerační setkávání totiž přináší všem generacím energii, radost a pocit, že nikdo nezůstane sám.

Proto vidím smysl v zapojení se do projektu Ninin sen, který stejně jako my usiluje o to, aby naše životy byly lepší ve všech fázích.

Matěj Lejsal

Matěj Lejsal

Profesí podnikový ekonom a sociální pracovník. Těší ho a daří se mu tyto profese kombinovat – na pozici ředitele nevládní organizace Sue Ryder, která poskytuje sociální a zdravotní služby pro seniory, včetně obecné paliativní péče, a přináší nové přístupy a cesty v této oblasti.
Propojení mu umožňuje i působení na katedře organizačních studií Fakulty humanitních studií na Univerzitě Karlově.

Pozvání do poradní komise považuji za čest a radost – prostor pro sdílení dobré praxe, přenos zkušeností a vzájemnou inspiraci považuji za jeden z nesmírně cenných způsobů, kterými je prostředí dlouhodobé péče o seniory rozvíjet a kultivovat.

Olga Richterová

Olga Richterová

Olga je místopředsedkyně Poslanecké sněmovny. Původní profesí je tlumočnice a překladatelka, do nové oblasti se jako poslankyně před čtyřmi lety ale zcela ponořila. Ideály mezigenerační pospolitosti a soudržné společnosti, které jsou za projektem Ninin sen, sdílí i Olga.

S pokorou zkusím svými rozmanitými zkušenostmi přispět k tomu, aby nadační fond přispíval ke snu, který Nina nedostala šanci naplnit. Věřím, že to bude další dílek mozaiky, který posune sociální péči v ČR."

Kontakt

Chtěli byste nám pomoct, ať finančně či svými nápady a zdroji? Napište nám!

Finanční příspěvky nám můžete posílat přímo na náš transparentní účet, rádi Vám pak vystavíme darovací smlouvu.

Ninin sen na Facebooku

Ninin sen

Kontakt

Telefon: +420 773 016 413

IČO: 09792309

Transparentní účet

700307003/0600
Otevřené pozice

V tuto chvíli hledáme člověka na pozici výkonného manažera/výkonné manažerky Nadačního fondu Ninin Sen.
Více informací o pozici můžete najít v nabídce práce.