Projekty nadačního fondu Ninin sen

Zde budeme postupně představovat projekty, na kterých v rámci Nadačního fondu pracujeme.

Centra aktivit

V říjnu roku 2021 jsme prezentovali ve společnosti Elpida tzv. centra aktivit v Dánsku.
Nevíte co jsou to Centra aktivit? Jedná se o centra, kam mohou docházet lidé z okolí, starší 60ti let, na všemožné aktivity. V Dánsku jsou tato centra dlouholetou tradicí.
Pokud se o nich chcete dozvědět víc, můžete se podívat na naši prezentaci.

Představujeme Vám projekt, ke kterému sami také částečně naší snahou v rámci tématu Centra aktivit v DK přispíváme:

Dobro na Sedmičce

Dobro na Sedmičce rozvíjí iniciativu a podnikavost seniorů a nahlíží na ně jako na potenciální hybatele společenských změn a aktivní hráče při utváření místní komunity. 

V projektu se zaměřujeme na podporu tvorby a udržování sociálních vazeb, mezigenerační spolupráci a chceme společně se všemi partnery projektu fungovat jako katalyzátor zapojení seniorů do sousedské komunity. 

Naším záměrem je podpořit soc. začlenění, duševní i fyzické zdraví seniorů a mezigenerační spolupráci pro lepší život v místní komunitě. Jde nám o to, aby lidé (zejména ti starší) realizovali společensky prospěšné aktivity ve svém okolí, byli schopni zviditelňovat jejich aktuální potřeby v komunitě, a tím pomohli širšímu spektru svých vrstevníků.

Aktivity v projektu identifikují potřebu kultivace a oživení komunitního života a zlepšení služeb pro seniory zejména v centrálních částech Prahy, kam místo realizace projektu spadá.

Projekt Dobro na Sedmičce

Senioři staví s dětmi

S radostí vás informujeme o našem pilotním mezigeneračním projektu, s názvem "Senioři staví s dětmi", na kterém s námi spolupracují společnosti LEGO Group a Mezi námi. Projekt se zaměřuje na rozvoj mezigeneračního propojení seniorů a předškolních dětí při společné hře.

Propojování probíhá formou využití kostek LEGO® DUPLO® při aktivitách speciálně navržených pro mezigenerační setkání. Děti a senioři sdílí radost ze vzájemné kooperace, pohybu, kreativity a úspěchu. Navzájem tak mohou zjistit, že i přes výrazný věkový rozdíl mají mnoho společného a jedni dělají radost druhým. Účastníci projektu “Senioři staví s dětmi” se budou potkávat jednou za 3 měsíce a zapojená zařízení od nás pro každé setkání obdrží nové, specificky navržené aktivity.

Aktualizace

S uzavřením školního roku skončila pilotní část projektu Senioři staví s dětmi, na kterém jsme spolupracovali spolu s LEGO Group a společností Mezi námi. V tomto projektu se s využitím prvků konceptu Učení hrou snažíme o mezigenerační propojení seniorů a dětí formou speciálně navržených aktivit s využitím kostek LEGO® DUPLO® . V průběhu uplynulého roku jsme navrhli aktivity pro celkem 3 společná setkání dětí a seniorů v různých zařízeních po celé České republice. Bez nadsázky snad můžeme prohlásit, že jsme od všech zúčastněných obdrželi přímo nadšenou zpětnou vazbu!

A proto je nám velkým potěšením, že projekt pokračuje i tento školní rok. Spolu s Madlen Kordovou, Ivonou Kořínkovou ze společnosti LEGO Group a s Lucií Rybyšarovou, novou členkou našeho nadačního fondu, budeme pokračovat s projektem Senioři staví s dětmi v dalších zařízeních i letos a už se moc těšíme na nové výzvy a radost, které projekt přinese.

Popis aktivit projektu

Zkušenostní výjezd do Dánska

V listopadu roku 2021 jsme ve spolupráci s Dánským velvyslanectvím v Praze organizovali zkušenostní výjezd do dánské Kodaně.

Výjezdu se zúčastnili zástupci z oblasti sociální péče v ČR a cílem bylo získání inspirace v dánských domovech pro seniory a přenesení tamních konceptů do ČR.

Programem byla návštěva domovů pro seniory a center aktivit a přednášky neziskových organizací zaměřených na podporu seniorů v Dánsku.

V budoucnu budeme organizovat další podobné výjezdy.

Pomoc seniorům na Ukrajině

V dubnu 2022 náš nadační fond kontaktovala paní Kamila Šimonová, která přišla s nápadem uspořádat sbírku pro seniorský domov ve Lvově. Tento domov se potýkal s návalem uprchlíků, kteří utíkali před válkou a zoufale mu tak scházelo vybavení. Jakožto fyzická osoba nemohla Kamila uspořádat sbírku sama, a tak jsme sbírku na portále Donio zastřešili jménem Nadačního fondu Ninin sen.

Společnými silami se nám podařilo vybrat přes 400 tisíc korun, za které byla pořízena repasovaná lůžka, zdravotnický materiál a další věci, které slouží ke správnému fungování domova pro seniory. Náš nadační fond na sbírku také přispěl a to darem ve výši 50 tisíc korun.

Kromě Kamily, která byla hlavní hybatelkou projektu, zde důležitou roli hrál i pan Karel Pustina, majitel společnosti KV – postele, který poskytnul levná repasovaná lůžka a zdarma přidal i mnoho dalších věcí, mezi které patřily například stoly, noční stolky či invalidní vozíky. Dále pak velmi pomohla firma DSV Global Transport, která vše zdarma dovezla z České republiky až do Lvova.

Soutěž o wellness křeslo Nordic Sensi®

Po zkušenostním výjezdu do Dánska, na jehož přípravě jsme se podíleli, darovala dánská společnost Wellness Nordic našemu nadačnímu fondu wellnes křeslo Nordic Sensi®. V rámci soutěže Cena inovace pro sociální služby, kterou pořádala Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, měl náš nadační fond tu čest vybrat jednoho z výherců a předat mu tuto speciální cenu. Wellness křeslo tak obdrželo vítězné zařízení Diakonie ČCE Krabčice.

Zde bude křeslo umístěno ve speciální senzorické místnosti, na jejímž návrhu se odborně podílí i někteří členové naší správní rady. Věříme, že si klienti Diakonie v křesle Nordic Sensi® nejen odpočinou, ale že relaxační a terapeutická sezení s využitím prvků senzorické integrace povedou ke zlepšení jejich smyslového vnímání, orientace i schopnosti komunikace.

Rádi bychom poděkovali generálnímu řediteli Bentu Bondeovi ze společnosti Wellness Nordic za štědrý dar pro náš nadační fond a Janu Navrátilovi ze společnosti Arjo, která pomůže křeslo nainstalovat do domova v Krabčicích.